www.ulutepe.com

Anasayfa   Tarih   Ekonomi   Çoğrafya   Spor   Haberler   E-mail

Ulutepe Kasabası'nın Tarihçesi

       Ulutepe Kasabasının yerleşim yeri olarak seçilmesi çok eski tarihlere dayanmaktadır. Su havzası olması nedeniyle insan yaşam merkezi olarak seçilmesini M.Ö. 1750 - 1490 yılları arasında ilk olarak Çorum-Boğazköy (Hatuşaş) şehrinde kurulmuş olan Hitit Devletine bağlı bir köy yerleşim birimi olarak tarihe damgasını vurduğunu görmekteyiz.

      Hititlerin kültür izlerinden günümüze yansıyan en önemli örnek: ana kayadan (Toptaşın dereye paralel olarak kayalar) kesilerek yapılan Kervanların yol gösterici ve işaret taşı olarak kullanılan ve günümüzde Toptaş mevkiine ismini veren dikili anıt kayadır. Su rezervlerinin bol olması, ormanlık alanın her mevkiide yer alması, tuğla kiremit toprağının bölgede yeteri kadar bulunmasıyla topraktan yapılan araç ve gereçlerinin yapılmasını sağlamış buradan diğer Hitit yerleşim merkezlerinin ihtiyaçları karşılanmıştır. Dırmıkçı, Taşlıtarla, Toptaş mevkiindeki tuğla, kiremit, çanak çömlek, küp kalıntıları bunlara örnek teşkil etmektedir.

       Ulutepe kasabansında Hititlerden sonra Romalılar ve Bizanslılar yaşamışlardır, iz olarak üzerinde haç işaretlerinin bulunduğu, şu an Belediyece tanzimi yapılmakta olan Gözünbaşı mevkiindeki parkta toplanacak tarihi eserlerin arasındaki sohu, seten, sütün direk taşları bulunmaktadır.

       Kasabamızın şu anki yerleşim yerinin çoğunluğu eski çağlarda bataklık, sularla dikenli, çalılık olması sebebiyle evlerin kurulduğu alanlar sırasıyla Topyaşın yakalar, Taşlı tarla, Dırmıkçı, Eski Kelit mevkii olarak seçilmiştir. Günümüze uzanan çağlarda düzleme, kurutma ve islah edilmesiyle şimdiki yerine kavuşmuştur.

       Eski ismi Kelit olarak kasabamıza Türkmenler M.S. 1519 yılında şimdiki kazgug bölgesindeki Erkilet yerleşim yerinden Bozoluklu Celal Baba önderliğinde yapılan Celali ayaklanması sonucunda bir sürgün, canını kurtarma bugünki anlamda Mülteci koruma yeri olarak seçilen yere gelip yerleşmişlerdir.

       İlk adı Kelit olan Kasabamızın 1950'li yıllarda ismi sırtını verdiği kuzeyinde yer alan 1300 rakımlı Ulutepe tepesinden alarak bu günki idare yapısında Ulutepe olarak adlandırılmıştır.